Jajak Pendapat
Bagaimana Pendapat Anda Tentang Pelayanan Kesehatan Yang Anda Terima di RSUD Wangaya Kota Denpasar?
Baca Berita

Dharma Wacana saking Bapak Drs. I Made Maja Winaya, M.Si

Oleh : ayagnawdusr | 10 Mei 2017 | Dibaca : 1285 Pengunjung

Ida dane pare atiti sareng sami, lugrayang tityang jagi nagingin dharma wecana duaning sampun dados swadarma OPD ritatkala nemuning rahina Purnama sekadi mangkin puniki.
Risampun sareng sami polih nunas wangsuhpadan Ida Penembahan sane melingge-melinggih ring pura "Lokanatha" dumadak irage sareng sami ngemangguhin kerahajengan, kerahayuan presida labda karya sida sidaning don tur ngemolihang kesukertan.

Singgih Ratu Pranda sane dahat suciang tityang,Dane Jro Mangku pinake jan bangul Ide betara sane suciang tityang,
Dane Sekda Kota Dps sane dahat wangiang tityang,
Para nayaka praja OPD sejebag Kota Dps sane wangiang tityang
taler,

Inggih bantang unteng atur tityang, ring rahina mangkin, perindikan tugas lan tanggung jawab irage sami selaku ASN ngemargiang swadarma dados pelayan  masyarakat utawi Publik, mangda ngemolihang labda karya tur sidaning don.
Labda karya punike, kemangguhang ritatkala yening krama bagia, sane ngicen pelayanan bagia, sane ngicen tugas taler bagia. Nenten dados sepihak manten sane bagia, nika nenten becik.

Sekadi penikan Anak Lingsir, Yan sami presida bagia mewasta wareg tan penede, diastun durung ngajeng yan sampun ngaturang ayah-ayah las carya napi malih kesenengin olih krama. Jeg wareg rasane.
Manut sastra ring ajaran Agama Hindu : wenten papat sane anggen uger-uger indik pemargi sane patut  kemargiang gumanti presida ngelaksanayang motto Kota Denpasar, inggih punika sewaka dharma  sane anggen ngajegang budaya kerja, sane metu ring adnyana murdaning jagat Dps, inggih punika ratu IB Rai D. Mantra. Melayani adalah kewajiban.

Uger-uger punika, wastanin tityang CaWi-CiWi

kapertama, CANDA

irage mangda prasida lulut asih ring pekaryan utawi nyenengin pekaryan. Punapi dadosne yening wenten ASN sane ten seneng sareng pekaryan suang-suang, sinah sampun gumine benyah, yening sami sampun seneng sareng pekaryan suang-suang kadi rasa landuh pemargine sami, riantukan sami merasa becik.

Sane kaping kalih, WIRYA
irage dados ASN, ritatkala iraga ngelaksanayang swadarma ASN mangda telaten, ulet, tekun lan teguh nyujur tetujon sane sampun kepastikayang. Nika presida anggen nincapang pikayun sane becik dane suang-suang, gumanti pekaryane metaksu.

Kaping tiga,  Citta

 Citta puniki, nenten tiyos sire je ASN punike ritatkala mekarya (sedang bekerja) mangda jakti-jakti nganureksayang pekaryan sane dados swadarma, nike ngemetuang kekuatan sane tan kadi kadi, gumanti ngemolihang pekaryan sane becik,ngantos lali ring galah tahu-tahu saget sampun telas waktu kerja dinas.

 

 

Paling untat, WIMANGSA

ASN presida mekarya kreatif lan inovatif. Yening sampun kreatif lan inovatif nika jagi ngemetuang rasa bagia, seneng ring pekaryan tur nenten wenten rasa med lan jenuh jagi ngelaksanayang swadarma dados pegawai. Niki patut tincapang nyabran rahina dumogi tetep kemargiang tur limbakan terus
mangda presida irage sareng sami Sukses dados ASN, presida ngemargiang layanan Publik sane becik (excellent service).

Inggih punika tityang presida matur, dumugi wenten sane menggah ring arsa. Menawi wenten tata titi tityang, kenten taler atur Uning tityang ten menggah ring arsa suang-suang, ampurayang tityang ping banget. Sekadi pribahasa sane sampun ketah "tiada Gading yang tak retak". Kenten taler kalau ada sumur di ladang bolehlah numpang mandi. Kalau ada kesempatan sampai jumpa lagi dilain episode.
Tityang sineb antuk parama santhi ; OM SANTIH SANTIH SANTIH OM

 


Oleh : ayagnawdusr | 10 Mei 2017 | Dibaca : 1285 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 Facebook
Twitter